Ne ofrojmë transport standard në çdo adresë brenda Kosovës. Megjithatë, vini re se ne nuk dorëzojmë në zona ushtarake dhe zona të kufizuara.

Për çdo porosi në vlerë deri në 15.00€ transporti është 2.00€, për çdo porosi me vlerë mbi 15.00€ transporti është falas.

Porositë do të dorëzohen brenda 2 ditëve të punës. Kur afatet kohore shprehen në ditë pune, një ditë pune do të thotë të gjitha ditët nga e hëna
deri të shtunën. E diela dhe të gjitha ditët gjatë festave publike të Kosovës janë ditë pushimi.

Nëse porositë nuk arrijnë brenda kësaj periudhe të shpërndarjes na kontaktoni për informacione të mëtejshme.

Pagesa

Ne pranojmë këto metoda të pagesës: pagesë me para në dorë dhe pagesë me kartelë bankare. Ne rezervojmë të drejtën të mos pranojmë metoda të caktuara pagesash për një urdhër të caktuar dhe t’i referohemi mënyrave të tjera të pagesës.