Kjo politikë e privatësisë ka të bëjë vetëm me klientët e MINIMAX dhe përdoruesit e shërbimeve tona online, dhe vlen për informacionin që mblidhet (grumbullohet) nga ne. Përdorimi i faqes sonë në internet është i mundur pa ndonjë tregues të të dhënave personale, megjithatë nëse një subjekt i të dhënave dëshiron të përdor shërbime nëpërmjet faqes sonë, përpunimi i të dhënave personale mund të bëhet i nevojshëm.

Si i përdorim të dhënat tuaja?
Ju pranoni që MINIMAX të përdor të dhënat e mbledhura në mënyrë që të përmbushim angazhimet tona për ju dhe t’ju ofrojmë shërbimin që prisni. Ne kemi nevojë për të dhënat tuaja personale për qëllimet e mëposhtme:

  • Për të krijuar llogarinë tuaj personale në faqen tonë në internet (p.sh. emri dhe adresa elektronike).
  • Për të përpunuar porositë tuaja (p.sh. emri, mbiemri, adresa, numri kontaktues dhe të dhënat e bankës).
  • Për të qenë në gjendje të kontaktojmë me ju për dorëzimin e porosisë (p.sh. numri kontaktues).
  • Për të qenë në gjendje të kontaktojmë me ju në rast të ndonjë problemi me shpërndarjen e porosive tuaja (p.sh. numri kontaktues, adresa e shtëpisë).
  • Për të mundësuar të përgjigjemi në pyetjet tuaja dhe të ju informojmë për shërbimet e reja ose të ndryshuara (p.sh. adresa elektronike).
  • Për të njoftuar fituesit në promovime (p.sh. emri, mbiemri, adresa elektronike dhe numri kontaktues).
  • Menaxhimi i llogarisë tuaj duke kryer kontrolle krediti (p.sh. emri, mbiemri, adresa, numri kontaktues).

Cilat janë të drejtat tuaja?
Ju keni të drejtë të kërkoni informacione rreth të dhënave personale që ne mbajmë për ju. Nëse të dhënat tuaja janë të pasakta, jo të plota ose të parëndësishme, mund të kërkoni që informacioni të korrigjohet ose fshihet.

Kush ka qasje në të dhëna?
Ne nuk ua shesim të dhënat tuaja palëve të treta. Sidoqoftë, ne ndajmë të dhëna me palët e treta kur është e nevojshme për të përmbushur një transaksion.

Si i mbrojmë të dhënat tuaja?
Asnjë transmetim i të dhënave përmes internetit nuk mund të garantohet të jetë 100% i sigurt. Si pasojë, ne nuk mund të sigurojmë ose garantojmë sigurinë e çdo informacioni që ju na transmetoni dhe ju e kuptoni se çdo informacion që ju transmetoni tek ne bëhet në rrezikun tuaj. Thënë kjo, pasi të marrim transmetimin tuaj, ne kemi masa teknike dhe organizative për të ndihmuar në mbrojtjen e të dhënave tuaja nga humbja, manipulimet, aksesi i paautorizuar, etj. Ne përshtatim vazhdimisht masat tona të sigurisë në përputhje me përparimin teknologjik dhe zhvillimet.

Llogaria juaj
Ju mund të hyni në llogarinë tuaj personale për të azhurnuar të dhënat tuaja. Ju lutemi vini re, që informacioni i llogarisë tuaj personale mbrohet nga emri dhe fjalëkalimi juaj. Është përgjegjësi e juaja për të ruajtur sigurinë e emrit tuaj dhe fjalëkalimin pasi çdo veprim i ndërmarrë në llogarinë tuaj do të jetë përgjegjësia juaj.

Cookies
Një “cookie” është një pjesë e vogël e të dhënave të dërguara nga një faqe në internet dhe të ruajtura në kompjuterin tuaj ose ndonjë pajisje tjetër që ju mund të përdorni për të hyrë në internet.
MINIMAX përdor “cookies” për të përmirësuar dhe thjeshtësuar vizitën tuaj. Përdor “cookies” të cilat janë të nevojshme për ofrimin e shërbimeve nëpërmjet faqes sonë të internetit, qëllime statistikore dhe çështjet që lidhen me funksionimin e faqes sonë të internetit.
Përdoruesit e faqeve të internetit zakonisht janë të ekspozuar para kërkesës për të pranuar “cookies”. Në qoftë se ju dëshironi të ndryshoni mënyrën se si funksionon shfletuesi i juaj i internetit, qoftë për të njoftuar ju në lidhje me përdorimin e “cookies”, ose për të bllokuar “cookies”, ju duhet të ndryshoni parametrat e shfletuesit tuaj te internetit. Mos pranimi i “cookies” mund të kufizoj ofrimin e shërbimeve të caktuara dhe informacione nga MINIMAX.

Zgjedhja e adresës elektronike
Ne komunikojmë me përdoruesit që pajtohen në shërbimet tona rregullisht përmes adresës elektronike. Për shembull, ne mund të përdorim adresën tuaj elektronike për të konfirmuar kërkesën tuaj, për t’ju dërguar njoftimin për pagesa, për t’ju dërguar informacione rreth ndryshimeve në artikujt dhe shërbimet tona, dhe për t’ju dërguar njoftime dhe oferta të tjera. Në përgjithësi, përdoruesit nuk mund të heqin dorë nga këto komunikime.

Kontrolluesi i të dhënave personale
MINIMAX
Rr. Ferid Curri 143
10000 Prishtinë
Tel: +383 45 266 007
Adresa elektronike: info@minimax-ks.com