Shkëmbime

Ju jeni gjithmonë të mirëpritur të shkëmbeni artikujt në MINIMAX. Keni 14 ditë kohë për të vendosur nëse një artikull është i duhuri për ju.

Ne ofrojmë mundësi për shkëmbim për të gjithë artikujt e blerë nga ne, nëse plotësohen kushtet e mëposhtme:

 • Të gjithë artikujt duhet të jenë në paketimin e tyre origjinal me etiketa të artikullit të paprekura.
 • Të gjithë artikujt duhet të jenë të papërdorur dhe në gjendjen e tyre origjinale.
 • Këpucët nuk duhet të kenë shenja gërvishtjeje.
 • Faturat origjinale duhet të përfshihen.
 • Artikujt duhet të jenë blerë në faqen tonë në internet.

Vlefshmëria për shkëmbim
Ekziston mundësia për shkëmbim brenda 14 ditëve nga data e faturës duke na vizituar në MINIMAX (dyqanin tonë).

Shkëmbimet në MINIMAX / Si të bëni shkëmbime në MINIMAX?

 • Ju do të duhet të keni faturën tuaj origjinale së bashku me artikujt në gjendjen origjinale dhe paketimin e tyre.
 • Ju do të keni të drejtë për shkëmbimin e çdo artikulli menjëherë pas vlerësimit nga bashkëpunëtorët tanë se është e vlefshme.
 • Nëse vlera e artikullit (artikujve) të këmbimit është më e lartë se artikulli (artikujt) origjinal, do t’ju kërkohet të plotësoni diferencën në para të gatshme.
 • Nuk do të ketë rimbursim nëse vlera e artikullit (artikujve) të këmbimit është më e ulët se artikulli (artikujt) me të cilin dëshironi të bëni shkëmbimin, në këtë rast ne do t’ ju japim kuponë me vlerën e parave të rimbursimit të cilën mund ta shfrytëzoni herë të tjera tek ne, por jo dhe në porositë online.

Kushte dhe terma të tjerë

 • Të gjithë artikujt që shkëmbehen, mund të shkëmbehen vetëm një herë.
 • Politika jonë e shkëmbimeve nuk mbulon dëmet që vijnë nga dëmtime të veçanta, aksidentale ose të rastësishme që janë rezultat i përdorimit nga ju.
 • Të gjitha vendimet e bëra në faqen tonë në internet janë përfundimtare.