Pikat e shitjes

Vendi Adresa
Prishtinë

MINIMAX SHOPPING CENTER,
Rruga Ferid Curri,
Arbëria (Film City)
10000 Prishtinë


Tel. 038 604229  

E-mail. info@minimax-ks.com

Prishtinë (Qendër)

MINIMAX SHOPPING CENTER,
Rruga UÇK

 

Tel. 038 241 242
Tel. 038 241 240
Mob. 045 837 783
E-mail info@minimax-ks.com

 

Pejë

MINIMAX SHOPPING CENTER,
WESLEY CLARK Nr. 16,
përballë shtëpisë së kulturës 

 

Tel. 039 421 422

      
     
      
     
      
     

Prishtinë

MINIMAX SHOPPING CENTER,
Rruga Ferid Curri,
Arbëria (Film City)
10000 Prishtinë

Tel. 038 604229  E-mail. info@minimax-ks.com

Prishtinë (Qendër)

MINIMAX SHOPPING CENTER,
Rruga UÇK  Tel. 038 241 242
Tel. 038 241 240
Mob. 045 837 783
E-mail info@minimax-ks.com
 

Pejë

MINIMAX SHOPPING CENTER,
WESLEY CLARK Nr. 16,
përballë shtëpisë së kulturës  Tel. 039 421 422