Pikat e shitjes

Vendi Adresa
Prishtinë

MINIMAX SHOPPING CENTER,
Rruga Ferid Curri,
Arbëria (Film City)
10000 Prishtinë


Tel. 038 604229  

E-mail. info@minimax-ks.com

Pejë

MINIMAX SHOPPING CENTER,
WESLEY CLARK Nr. 16,
përballë shtëpisë së kulturës 

 

Tel. 039 421 422

Prizren

PIAZZA ITALIA KIDS

Abi Carshia
Rruga Tirana, P.N. Prizren
20000 Prizren


      
     
      
     
      
     

Prishtinë

MINIMAX SHOPPING CENTER,
Rruga Ferid Curri,
Arbëria (Film City)
10000 Prishtinë

Tel. 038 604229  E-mail. info@minimax-ks.com

Pejë

MINIMAX SHOPPING CENTER,
WESLEY CLARK Nr. 16,
përballë shtëpisë së kulturës  Tel. 039 421 422

Prizren

PIAZZA ITALIA KIDS Abi Carshia
Rruga Tirana, P.N. Prizren
20000 Prizren